ГОДИШНО НАГРАЖДАВАНЕ РЕГИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ -2013г.

Дискусия за Българския Шампионат по Автокрос

ГОДИШНО НАГРАЖДАВАНЕ РЕГИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ -2013г.

Мнениеот РУМЕН КОСТАДИНОВ » Пон Яну 06, 2014 11:08

Уважаеми колеги участвали в регионалния шампионат по автокрос-2013г.На 18.01.2014г.от11.00ч. в комплекс Манастира -Арбанаси -Велико Търновоще ще се проведе награждаване на призьорите в регионалния шампионат . Моля колегите които ще участват в регионалния шампионат за 2014г.да заповядат за разискване утвърждаване и приемане на Регионалния правилник,който беше изготвен от АСК Тървовище Авто и Аск Инфомик транс.

ПРИЗЬОРИТЕ:

КЛАС НАД 1600куб.
1.Димитър Калев-Тони старт Силистра
2.Димитър Тотев-Инфомик транс-Силистра
3.Неделчо Русев-Търговище авто 2001

КЛАС ДО 1600куб.
1.Пламен Петров-Инфомик транс-Силистра
2.Деян Йорданов-Инфомик транс-Силистра
3.Генчо Бацинов-Тони старт Силистра

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ
1.-Инфомик транс-Силистра
2.Тони старт Силистра
3.Търговище авто 2001
Аватар
РУМЕН КОСТАДИНОВ
 
Мнения: 168
Регистриран на: Нед Май 04, 2008 22:16
Местоположение: ТЪРГОВИЩЕ
Име: Румен Костадинов

Re: ГОДИШНО НАГРАЖДАВАНЕ РЕГИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ -2013г.

Мнениеот РУМЕН КОСТАДИНОВ » Вто Яну 07, 2014 12:01

Колеги ето и регионалния правилник в "сурово"състояние,моля запознай те се с него за да можем да го разискваме на срещата!


СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО АВТОКРОС

Автокросът е скоростно състезание, което се провежда със специални автомобили върху едно постоянно или временно кръгообразно трасе с нестабилизирана повърхност.

Мястото и датата на всяко едно от тези състезания, както и техния организатор се вписват ежегодно в Регионалния спортен календар. ГЛАВИ /РАЗДЕЛИ/
I. Програма
II. Организация
III. Общи условия
IV. Контрол
V. Провеждане на състезанието
VI. Парк ферме – Резултати – Протести
VII. Награди и купи
VIII. Друга информация

I. ПРОГРАМА
Тя трябва да съдържа задължително следните събития, определени по дата и час:
Ден, дата, месец, година
Откриване на записванията . Публикуване на правилника.
Ден, дата, месец, година
Крайна дата на записванията
Ден, дата, месец, година, час
Откриване на секретариата.Административна проверка и технически преглед на автомобилите /посочва се мястото/.
Събота ..............., дата,месец, година, час
Първо заседание на спортните комисари
Събота................, дата,месец,година, час
Брифинг
Събота................, дата, месец, година, час
Свободна тренировка
Събота............... , дата,месец,година, час
Официална тренировка
Събота................, дата,месец,година, час
Второ заседание на спортните комисари
Неделя...................., дата, месец, година
Начало на първи полуфинал-А1,Б1
Неделя...................., дата, месец, година
Начало на втори полуфинал –А2,Б2
Неделя, …………дата,месец,година, час
Трето заседание на спортните комисари
Неделя, …………дата,месец,година, час
Финали
Неделя, …………дата,месец,година, час
Четвърто заседание на спортните комисари
Неделя, …………дата,месец,година, час
Награждаване
Между полуфиналите и финалите организаторът осигурява минимум 30 мин.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ

1.1. /Име на организатора/ ще организира състезанието по автокрос , валидно за Регионалния шампионат - …. кръг. Състезанието се провежда съгласно
Регионалния спортен кодекс и неговите приложения, специалния правилник за провеждане на автокрос, Наредбата за провеждане на Регионални състезания. 1.2.Организационен комитет:

Председател
Членове
1.3. Официални лица
Спортни комисари (двама)
Директор на състезанието
Секретар на състезанието
Председател на техническата комисия
Технически комисар
Отговорник по сигурността
Отговорник за връзка с водачите
Отговорник за време измерване и обработка на резултатите
Съдия на старта
Съдия на финала
Съдии за фал-старт
Главен лекар
1.4.Официално информационно табло

Посочват се местата на които се намира
III. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ


2.1. Важи за Регионалния шампионат по автокрос.
3.ОПИСАНИЕ . ТРАСЕ - ХАРАКТЕРИСТИКА
.
3.2.Организаторът на състезанието е длъжен 20 дни преди старта на състезанието да разгласи в писмена форма до всички спортни клубове допълнителния правилник на състезанието.
3.3.Състезанието се провежда по кръгообразно трасе, върху естествен терен с нестабилизирана повърхност.Дължина на трасето /мин.800м.-макс.1400 м./…м.. .Ширина на трасето минимална/мин.10м./ .......м.,максимална/макс.25м./.........м.
3.4.Първият завой да е на минимум 80 м.от старовата линия.
3.5. Права линия
Нейната макс. дължина е 200 м. Правите линии повече от 150 м да се
следват със завой с макс. радиус от 25 м, който образува промяна в
направлението най-малко от 45 градуса, като тези мерки трябва да са
ефективни спрямо оста на трасето.
4. АВТОМОБИЛИ КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ

4.1. В регионалния шампионат се допускат автомобили от :
- дивизия над 1600куб. до 4500куб.или до2500куб.със супер захранване/турбокомпресор/
Над 1600куб.: едноместни автокрос автомобили с 4 колела, специално
създадени и произведени за участие в автокрос с обем на двигателя
над 1600 куб.см. Същите трябва да имат две или четири движещи колела

Бъги 1600: едноместни автокрос автомобили. Пълният обем на двигателя на всеки автомобил да не надхвърля 1600 куб. см /или 941 куб. см в случай на суперзахранване/.
5. СЪСТЕЗАТЕЛИ,КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ

5.1. Всеки участник, който притежава валидно свидетелство за правоуправление на МПС най малко категория В + контролен талон или акт.
5.2.Всеки водач, които притежава удостоверение за участие в Регионалния шампионат,издадено/безплатно/ до 31.03.2014г/.или еднократно издадено от организатора /цена -50лв./ може да бъде допуснат до участие в състезанието.

6. ЗАЯВКИ

6.1.Всяко лице желаещо да участва в състезанието, трябва да представи заявка по телефона /автомобил,дивизия,АСК, в посочения срок. -10 дни преди проявата на организатора.В противен случай състезателят не получава стартови.
6.4.Само един водач се състезава с даден автомобил и не може даден водач да участва в състезанието с повече от един автомобил. Водач не може да участва в едно състезание в различни дивизии.
6.5.Организаторът си запазва правото да откаже участие на даден водач съгласно регионалния правилник без да се обосновава за това!
6.6.Максималният брой участници /водачи/ ще се определя от допълнителните правилници на организаторите на състезанията.
6.7.Подписвайки заявките, състезателя и водача, както и всички членове на екипа поемат изцяло задълженията, както и разпорежданията на настоящия правилник и допълнителните правилници на организаторите.
6.8. Измененията в правилника се обявяват в информационните бюлетини, номерирани и с посочена дата. Те са неразделна част от правилника на състезанието. Тези изменения и допълнения се оповестяват в секретариата-

8.ЗАСТРАХОВКИ
Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за нанесени щети на трети лица, валидна за автомобилни състезания съгласно изискванията на
застрахователните компании.-/желателно/
8.1Попълнени и подписани „задължителна декларация за освобождаване от отговорност”и декларация за участие, предоставени от организатора.
IV.КОНТРОЛ
10.АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА
10.1.Само водачите подлежат на административна проверка, която ще се състои в…….. /място/
10.2.Проверката се изразява в преглед на документи (
Пред състезателен медицински преглед, свидетелство за правоуправление, застраховка и др.)
11.ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
11.1.Всеки автомобил, който участва в автокроса, трябва да се яви на технически преглед с водача си на …../дата/ от….. до…../час/ в съответствие с оповестения график.На всеки автомобил, които пристигне след закриването на техническия контрол, може да бъде отказан старт. Организаторът може да предвиди определено време / 15 мин. или 30 мин. до 60 мин./ за технически контрол за състезателите, които са пристигнали след закриването на техническия преглед с налагана на финансови глоби, -30лв.
11.2.Няма да се разреши старт на автомобил, които е с неугледен външен вид или не отговаря на изискванията на регламента на организатора.
11.4.Номера на автомобила
11.4.1. Състезателните номера се разпределят по дивизии както следва:
- Бъги над 1600 от 1 до 99
- Бъги до 1600 от 101 до 199
11.4.3. Технически изисквания за състезателните номера:
Бъги над 1600, Бъги до1600 : състезателните номера на всеки
автомобил се поставят първо върху всяка страна на автомобила и също
така върху всяка страна на плака върху покрива
Всякакви други номера са забранени. Плаката на покрива да се постави за
постоянно върху една вертикална подпора без остри крайща, центриран
спрямо оста на колата. Плаката има следните размери 24 х 35 см.
Номерът е висок 18 см с дебелина на изписаното от 4 см. Името на пилота
с бели букви, високи м/у 6 и 10 см
11.5. Допълнителен контрол може да бъде осъществяван по всяко време на състезанието.
11.7.Оборудването за безопасност на водача / гащеризон, каска, ръкавици, гугла, чорапи, обувки и др./ трябва да бъде представено на техническия контрол заедно с автомобила.
11.8. Гуми
Всички гуми с изключение на гуми с шипове;тракторна шарка;или индекс под 40км.
11.9. Контрол на горивото
Без L P G/газови уредби/
11.10 Задни светлини
По време на състезанието задните светлини трябва да бъдат запалени.
V. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
12.БЕЗОПАСНОСТ
Всеки водач е длъжен:
- да носи каска хомологирана/може и с изтекла/
- да носи гащеризон, хомологиран /може и изтекла/ръкавици и очила.
- да бъде правилно закопчан в седалката си с коланите за безопасност
- да държи затворени страничните решетки
13. ТРЕНИРОВКА И БРИФИНГ НА ВОДАЧИТЕ
13.1.Свободната тренировка и официалната тренировка са задължителни за всяка дивизия.
Свободната тренировка е с продължителност не по-малко от 4 обиколки. Официалната тренировка включва максимум един автомобил на всеки 120 м. върху пистата.Редът на стартиране в свободната и официалната тренировка се определя от организатора.
Най - доброто време от една обиколка в официалната тренировка ще определи стартовата позиция за първи полуфинал. В случай на равни времена, времето на най-добрата следваща обиколка на водача ще определя стартовата му позиция.
По време на официалната тренировката за време всеки водач е длъжен да направи най-малкото една пълна обиколка.
Водачите не стартирали в официалната или свободната тренировка могат да
бъдат допуснати в полуфиналите по изключение и само с решение на
спортните комисари по предложение на директора./рейс-директора/
Автомобилите от различните дивизии се състезават отделно.
13.2. Водачите стартират индивидуално през интервал от 5-6 сек.
13.3. Брифингът на водачите трябва да се състои преди свободната тренировка. Водачите на приетите за участие в състезанието автомобили трябва да присъстват през цялото време на брифинга.
14. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ФИНАЛИТЕ
14.1. Автомобили от различни дивизии се състезават отделно. Стартовата площадка за сериите и финалите се състои от 10 автомобила в четири редици, разпределени на 3 – 2 – 3 – 2 / виж.скица 1/. Позициите на площадката се маркират на земята. Редиците трябва да бъдат отдалечени една от друга на минимум 8 метра.Стартовата площадка е широка минимум 14,5 метра.
15. КВАЛИФИКАЦИИ
Полуфинал-А1-А2-Б1-Б2…………обиколки
/ минимум 4 обиколки и максимум 5600 м./
1-А1-Б-1: съобразно класирането от официалните тренировки
2-А2-Б-2: съобразно класирането от А1иБ1

Подреждането в полуфинали А1и Б1 е както следва:
1. След официалните тренировки Организаторът съставя списък на стартиращите от първото до последното място.
2. Стартиращите се разделят на две серии с еднакъв брой автомобили най-малко 5 / с една повече или по-малко/.Максималният брой стартиращи в една серия е 10. Серията /сериите/ с най-малък брой автомобили трябва да бъде последна / последни/.

4. Позициите на отсъстващите от решетката автомобили остават празни. Разстановката на стартовата решетка се обявява на информационното табло.
Водачите ще бъдат класирани съобразно броя на завършените обиколки. Във всяка полуфинална серия първият, получава 1 точка, вторият – 2 точки, третият –3 точки и т.н. до последния финиширал.
ПЪРВИ ПОЛУФИНАЛ-А1 ПЪРВИ ПОЛУФИНАЛ-Б1
1 3 5 2 4 6
7 9 8 10
11 13 15 12 14 16
17 19 18 20
Решетката е валидна при 20 състезателя от клас,при наличие на повече се карат четвъртфинали
Във втория полуфинал пилотите стартират в обратен ред от класирането отА-1и Б1
ВТОРИ ПОЛУФИНАЛ-А2 ВТОРИ ПОЛУФИНАЛ-Б2
10 9 8 10 9 8
7 6 7 6
5 4 3 5 4 3
2 1 2 1
След сборуване на точките от двата полуфинала А1+А2иБ1+Б2 се подрежда финалната серия като приоритет има полуфинал А
16. ФИНАЛИ
1А 1Б 2А
2Б 3А
3Б 4А 4Б
5А 5Б

Дистанцията, която трябва да бъде пробягана е ................бр.обиколки
/минимум 5 обиколки и максимум. 7000 м./
Решетките на финалите обхващат 10 автомобила в четири редици по
схемата 3-2-3-2. Най-добре класирания пилот избира своето стартово
място, след него втория, третия и т.н.
Ако даден пилот не може да стартира на финал, неговото място остава празно
и не може да бъде заето от друг.
17. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1 За стартирал се счита всеки пилот, чийто автомобил е минал успешно
техн. преглед и който автомобил е пресякъл стартовата линия по време на
различните етапи от състезанието на собствен ход.
17.2 Спиране на състезанието:
17.2.1 Ако се окаже необходимо да се прекъсне състезанието по спешност, по
причини за безопасност или вследствие на фалстарт, това да се прави
с показване на червен флаг на старт/финалната линия и на всички
постове на съдиите по трасето. Това означава, че пилотите трябва
незабавно да спрат да се състезават и бавно да се отправят към
указаното от пистовите съдии място.
Директора на състезанието ще реши кои автомобили могат да стартират
отново.
17.2.4 Нови стартове се разрешават само:
а/ когато червен флаг е показан по време на манш;
б/ когато е даден сигнал за край на състезанието по невнимание или по всяка друга причина преди челния автомобил да е извършил предвидения брой обиколки. Само участниците в първия старт се допускат до нов такъв и те трябва да заемат същото място както в предишния старт. В този случай всяко друго евентуално предупреждение или наказание се прилага за новия старт.
Всеки друг инцидент да се разглежда като форс мажорен случай. Ако някой пилот по време на манш причини съзнателно нов старт, създавайки неудобство или пречки, същия може да бъде изключен от този нов старт по решение на СК. Ако даден финал е прекъснат от червен флаг и ако е даден нов старт, пилота/те стартирал/и в първия старт на финала, но кой/ито не е/са в състояние да стартира/т във втория се класира/т преди пилотите, които не са стартирали.
17.2.5 Ако по времето на старта даден пилот съзнателно причини нов старт,
като притеснява или пречи, същия може да бъде изключен по решение на СК.
17.2.6 Старт
Стартовата процедура започва с показване на табела „5 секунди”.
След това старта се дава чрез изключване на червената светлина.

.
17.2.7 Фалстартове
За всяка линия на решетката, да има наблюдаващи съдии за установяване на фалстартове.
Фалстарт има, ако даден автомобил прекоси своята стартова линия преди изключване
на червената светлина. В такъв случай състезанието се спира и стартовата процедура започва отново.
При фалстарт на полуфинал и финал, отговорния пилот стартира отново на последна позиция в този полуфинал и финал.При втори фалстарт се декласира и се класира последен пред нестартиралите в този полуфинал и финал. СК могат да използват всякакви видео или електронни средства, които да им помогнат за взимането на решения. СК могат да променят решение на наблюдаващите съдии.
17.2.8 Инциденти и техн. проблеми
Ако два или повече автомобила напуснат състезанието в същата обиколка, те се класират съобразно местото, което са заемали когато са прекосили финалната линия за последен път или съобразно тяхното разположение върху стартовата решетка, ако те са напуснали по време на първата обиколка.
17.2.9 Сигнализиране с флагове

Жълтият флаг /флагове/ се показва само на един пост, непосредствено преди инцидента /препятствието/ . След флага водачите нямат право да изпреварват докато не подминат напълно мястото на инцидента, за което е показан този флаг, без да има зелен флаг при тази ситуация.
Черен и бял флаг се показва със стартовия номер. Показването на черен и бял флаг означава, че пилота чийто номер е показан ще бъде обект на разследване.
Черният флаг се показва едновременно с пано с размер 80 х 60 см в светло-отражателен цвят на който има стартов номер. Ако на даден пилот се покаже черен флаг по време на даден тур, той следва незабавно да се върне в бокса; по време на финал той трябва да се върне в Парк ферме или в друго място, упоменато в допълнителния правилник..
Причината за прибягването към черен и бял флаг и/или черен флаг трябва да се потвърди по писменно на пилота от Директора /рейс-директора/ на състезанието.
18. НАКАЗАНИЯ
Следващият списък с примери не е изчерпателен; спортните комисари на състезанието имат върховен авторитет върху наложените наказания.
02. Отсъствие на регионално удостоверение- отказан старт
06. Автомобили, несъответстващи на изисква- отказан старт
нията за безопасност и неугледен външен вид.
07. Закъсняване на стартовата площадка - изключване от серията
09. Преместване на маркерите на трасето или изключване от серията
каране извън него с цел печелене на време серията
10. Нееднократен фалстарт
втори фалстарт изключване от
тази серия
- във финал
първи фалстарт стартира последен
втори фалстарт класиране последен
в този финал, преди
нестартиралите в него
15. Закъсняване за технически преглед глоба -определя се от
организатора -20лв.
16. Отсъствие от брифинг глоба -определя се от
организатора -20лв.
Спортните комисари и по предложение на Директора на състезанието могат да налагат наказания по всеки повод, които не е предвиден в Правилника.
.
VI. ПАРК ФЕРМЕ - РЕЗУЛТАТИ - ПРОТЕСТИ
19. ПАРК ФЕРМЕ /ЗАКРИТ ПАРК/
Само автомобилите, които са взели участие във финалите, трябва да бъдат откарани от пилотите им в Парк ферме/закрит парк/ веднага след приключване на серията, за което пилотът е бил квалифициран. Автомобилите остават в Парк ферме най-малко 30 минути след публикуването на временните резултати докато не бъдат освободени по решение на Спортните комисари. В този район е забранено да се ремонтират автомобилите или да се извършва презареждане.
21. ПРОТЕСТИ - ЖАЛБИ
Протестите се подават в писмена форма и се връчват на Директора на състезанието или неговия заместник, а в тяхно отсъствие – на който и да е от спортните комисари. Ако протестът налага демонтиране и монтиране на различни части на автомобила , протестиращият трябва да внесе: Мерене на кубатура -500лв.+консумативи и труд.
VII.ТОЧКУВАНЕ НАГРАДИ И КУПИ
1. На всеки участник се присъждат 10 точки за участие +
2. 1 -10 точки 6-3 точки
3. 2-8 точки 7-2 точки
4. 3-6 точки 8-1 точка
5. 4-5 точки 9-0 точки
6. 5-4 точки 10-0 точки
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ:
Всеки един отбор се състои :най много от пет състезателя като се сборуват точките на двама класирали се на по-предни позиции.
Точкуването е същото като при индивидуалното.
22.НАГРАДИ
От първо до трето място-купи и предметни награди,участвалите във финалните серии-100лв./тъй наречените стартови/
Награждаването ще се състои в……..място в………часа
25. ПОЖАРОГАСИТЕЛИ
Всеки водач е отговорен за наличието на пожарогасител в района на неговия отбор в парка на състезателите.
Всеки пилот се умолява да осигури пластична постелка / минимум 4 х5 м./ на мястото, определено за неговия отбор, където ще се извършват технически работи по автомобила, с цел да се предотврати замърсяването в случай на случайно изтичане и т.н.
27. ОТГОВОРНИК ЗА ВРЪЗКА С ВОДАЧИТЕ
Отговорникът за връзка с водачите ще бъде разпознат по………………/описва се от Организатора/.
Той може да бъде намерен в…………/посочва се от Организатора/.


Този Правилник е предложен и одобрен от Управителния съвет на” АСК-Инфомик транс и АСК-Търговище авто 2001” 31.12.2013г.
Аватар
РУМЕН КОСТАДИНОВ
 
Мнения: 168
Регистриран на: Нед Май 04, 2008 22:16
Местоположение: ТЪРГОВИЩЕ
Име: Румен Костадинов

Re: ГОДИШНО НАГРАЖДАВАНЕ РЕГИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ -2013г.

Мнениеот РУМЕН КОСТАДИНОВ » Пет Яну 17, 2014 15:44

Колеги напомням,че срещата е утре-18-01-2014г. от 11часа. Всички пилоти да се чувстват поканени!!!!!
Аватар
РУМЕН КОСТАДИНОВ
 
Мнения: 168
Регистриран на: Нед Май 04, 2008 22:16
Местоположение: ТЪРГОВИЩЕ
Име: Румен Костадинов

Re: ГОДИШНО НАГРАЖДАВАНЕ РЕГИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ -2013г.

Мнениеот petroffbg » Пон Яну 20, 2014 21:29

Във връзка със предвидените състезания за 2014г,които ще се проведът към регионалният шампионат по автокрос,съгласно правилника,напомням на всички пилоти които ще вземат участие във шампионата да предоставят данни (трите имена,ЕГН и снимка) за издаване на удостоверение(карта) валидно за настоящата година.Удостоверенията ще важат за сезон 2014г,като ще се издават безплатно до 31 март.След тази дата,удостоверения няма да се издават,а всеки който реши да участва(без удостоверение),ще заплаща за всяко състезание по 50лв. на организатора,без право на стартови.
За регион Търговище,Румен Костадинов тел.0887608101
За регион Силистра,Пламен Петров тел.0888859068,по принцип няма значение от къде сте и на кой от двамата ще пратите материалите,стига да не пристигнат след 31 март.Времето е предостатъчно за размисъл,извинения и компромиси няма да се толерират.
Аватар
petroffbg
 
Мнения: 203
Регистриран на: Чет Яну 29, 2009 19:19
Име: Пламен Петров

Re: ГОДИШНО НАГРАЖДАВАНЕ РЕГИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ -2013г.

Мнениеот petroffbg » Сря Фев 26, 2014 19:32

Напомням на всички пилоти които ще вземат участие във шампионата да предоставят данни (трите имена,ЕГН и снимка) за издаване на удостоверение(карта) валидно за настоящата година.Удостоверенията ще важат за сезон 2014г,като ще се издават безплатно до 31 март.След тази дата,удостоверения няма да се издават,а всеки който реши да участва(без удостоверение),ще заплаща за всяко състезание по 50лв. на организатора,без право на стартови.Участниците ще трябва да заплатят и застраховка "гражданска отговорност"която ще е обща за автокроса,на стойност 45лв.
За регион Търговище,Румен Костадинов тел.0887608101
За регион Силистра,Пламен Петров тел.0888859068,по принцип няма значение от къде сте и на кой от двамата ще пратите материалите,стига да не пристигнат след 31 март.Времето е предостатъчно за размисъл,извинения и компромиси няма да се толерират.
Аватар
petroffbg
 
Мнения: 203
Регистриран на: Чет Яну 29, 2009 19:19
Име: Пламен Петров

Re: ГОДИШНО НАГРАЖДАВАНЕ РЕГИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ -2013г.

Мнениеот petroffbg » Чет Мар 06, 2014 19:28

Колеги,не остава много време до изтичането на месеца,а при мен има само пет заявки,и три при Румен,така,че побързайте,срокът е до края на месеца.При подаването на заявките,трябва да заплатите задължителната гражданска отговорност във размер на 45лв(ще ползваме преференции),която ще е обща за двата шампионата,или трябва да представите валидна застраховка за деня на състезанието,различна от общата.Ето и първите пет:
http://www.offroad-bulgaria.com/attachm ... 1394126442
Аватар
petroffbg
 
Мнения: 203
Регистриран на: Чет Яну 29, 2009 19:19
Име: Пламен Петров


Назад към Български Шампионат по Автокрос

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron