Проблеми на Български Пистов Шампионат и писма до БФАС

Дискусия за Българския Шампионат на Затворен Маршрут

Проблеми на Български Пистов Шампионат и писма до БФАС

Мнениеот dobsun » Пон Ное 22, 2010 15:17

Скъпи колеги,

След многото проблеми с които всеки един от нас се е сблъсквал при участието си в БПШ (Българският Пистов Шампионат), Ние от Контрол Рейсинг Тийм изготвихме кратък анализ на проблемите.
В интерес на истината всички с които говорихме покрепиха и се съгласиха с всичко изброено, дори и БФАС с вх. 62 от 22.10.10г http://www.bfas-bg.org/shownews_105.html.

Използвам този пост да Ви информирам за допълнително предприетите мерки от Контрол Рейсинг Тийм:

1. На писта серес се събра подписка, която беше подкрепена от над половината пилоти.
2. На 17.11.2010 подадохме писмо в БФАС с вх. номер 72/17.11.10 с искане за провеждане на двудневна конференция за обсъждане и решаване на проблемите на Българският Автомобилен Спорт, на която всеки клуб да може да изрази мнение и да предложи конкретни промени за по-добра 2011г.
3. Под вх. номер 71/17.11.10г в БФАС е депозирано наше Писмо "Предложение за изменение на правилника на БФАС", което може да прочетете по надолу:

Надяваме се на бърз отговор от БФАС
Също на подкрепата на пилотите, клубовете и феновете!

Добрин Петров
тел. 0899196979

___________
До: УС на БФАС
На вниманието на :Г-н Янакиев
Копие до: Г-н Славейков
Копие до: info@bfas-bg.org
Копие до: Г-н Златков, АДАС
До: Председателите на АСК

Изх.Н: 17112010/1
ОТ: Контрол Рейсинг Тийм
Controlracingteam@gmail.com
Добрин Петров
0899196979

Относно: Предложение за изменение на правилника на БФАС.

Уважеми Г-н Янакиев,

В продължение на наше писмо и решение на УС на БФАС по това писмо ваш вх. номер 62/22.10.10г, ние Контрол Рейсинг Тийм изготвихме конкретно предложение за изменение в специалните правилници на БФАС свързани с Български Пистов Шампионат.
В тази връзка настояваме за конкретен писмен мотивиран отговор за приемането или отхвърлянето следващото предложение.
Прилагаме следните документи:
1. Част 1. Предложение за изменение на правилника на БФАС – 3стр.
2. Копие на правилника с изменените точки
Настояваме за взимане на решение от УС и БФАС по предложените документи.
Настояваме за въвеждане на добра практика за обсъждане и подобряване на автомобилният спорт ежегодно чрез провеждане на конференция, симпозиум или общо събрание, каквито веднъж в годината провеждат всички останали федерация на база закона за задълженията и договорите, по които БФАС е регистрирана.
Настояваме за насрочване на среща с цел обсъждане на приложеното предложение.
Настояваме БФАС да публикува предложението на сайта на федерация с цел информираност на клубовете.
В очакване на вашият отговор
С Уважение,
Добрин Петров
Контрол Рейсинг Тийм  
_____________
Част. 1 - Предложение за изменение на правилника на БФАС


I. Предложение за изменение на правилника на БФАС за 2011г

Базирайки се на правилника на БФАС за 2010г, Книга 4 на ФИА отнасящо се до Turing Car Cup и ЕСС, заедно с Книга 2, Книга 7 и Книга 5 - Приложение Ж.

Излагаме следното приложение към специален правилник за 2011 както следва:


1. Промяна в чл.1.2.
Там където е най малко 60 дни да стане най-малко 90дни
2. Промяна на чл.2 се изменя както следва
Чл. 2. СЪСТЕЗАТЕЛНИ СЕРИИ и ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ
Чл. 2.1. Състезателни серии
2.1.1. Състезателните серии се формират съгласно кубатурата на двигателя, както следва:
Група 1: до 1400сс /група А5, Х1, Е1 и Н1;
Група 2: до 1600сс / група А6, Х2, Е2 и Н2 ;
Група 3: до 2000сс / група А7, Х3, Е3 и Н3;
Група 4: над 2000сс /група А8, Х4, Е4 и Н4;
2.1.2. Наименование на състезателните серии
Следните наименования следва да се използват от организаторите, състезателите, официалните лица и БФАС при промоциране и рекламиране на събитие:
Група 1 следва да се нарича Мини Къп ( Mini Cup)
Група 2 следва да се нарича Супер1600 Къп ( Super 1600 Cup)
Група 3 следва да се нарича РС 2000 Къп ( RS 2000 Cup)
Група 4 следва да се нарича Макси Къп ( MAXI Cup)

2.1.3. Формиране на класове
Клас се формира при участието на минимум 5 автомобила.

Чл. 2.2. Допустими автомобили
До участие се допускат автомобили, които отговарят на изискванията на приложение „Ж” на МСК на ФИА и наредбата на БФАС за съответната година,заедно със следните изисквания:
- Максимална кубатура на мотора 6000 cm3.
- гориво: Комерсиално достъпен бензин или дизел, според изискванията на статия 259.6.1 от приложение Ж
- Минимални тегла съгласно групата, класа и кубатурата :
Група Е и Х
1400 cm3 550 kg
1600 cm3 580 kg
2000 cm3 620 kg
3000 cm3 700 kg
4000 cm3 780 kg
5000 cm3 860 kg
6000 cm3 960 kg
Група А
1400 cm3 840 kg
1600 cm3 920 kg
2000 cm3 1000 kg
3000 cm3 1120 kg
4000 cm3 1280 kg
5000 cm3 1470 kg
6000 cm3 1650 kg
За вариант SP правилника на ФИА в статия 261 от приложение Ж предвижда:
1110кг за предно предаване
1140кг за задно предаване
Група Н
1400 cm3 780 kg
1600 cm3 840 kg
2000 cm3 920 kg
3000 cm3 1000 kg
4000 cm3 1120 kg
5000 cm3 1280 kg
6000 cm3 1470 kg
Всеки водач може да участва само с един автомобил в един клас. С това не му се отменя правото да участва с друг автомобил, но в друг клас, ако може да влезе в графика за тренировките и състезанието, обявен от дирекцията на състезанието. Този автомобил трябва да е минал през технически преглед и техническата комисия е дала разрешение за участието му в състезанието. Водача трябва да има подадена заявка за участие с втория автомобил.

3. Изменение на чл.5
Чл.5 ЗАСТРАХОВКИ
5.1. Организаторът на Събитие трябва да осигури застраховка от трета страна на всички състезатели, техните служители и водачи на автомобили.
5.2. Деветдесет дни преди Събитието, организаторът трябва да изпрати на БФАС детайли по рисковете, покрити от застрахователната полица, които трябва да са в съответствие с валидните национални закони. При поискване, полицата трябва да е достъпна за състезателите.
5.3. Застраховка от трета страна, осигурена от организатора, трябва да бъде в допълнение към и без вреда за всяка лична полица, притежавана от състезател или от всеки друг участник в Събитието.
5.4. Водачите на автомобили, участващи в Събитието, не представляват трети страни, по отношение един спрямо друг.

4. допълнение към чл.17
17.4. Класирали се и отпаднали
На края на всяко събитие, точките в класирането ще бъде определено както следва:
1st място: 20 точки
2nd място: 15 точки
3rd място: 12 точки
4th място: 10 точки
5th място: 8 точки
6th място: 6 точки
7th място: 4 точки
8th място: 3 точки
9th място: 2 точки
10th място: 1 точка

Крайните точки за класирането следва да бъдат присъдени, ако минимум 5 автомобила са ефективно присъствали на старта на състезанието. В противния случай следва да се извадят половината точки в съответствие на горната скала.
17.5. Награждаването се провежда съгласно класирането.
17.6. Награждаването се извършва непосредствено след приключване на състезателните серии от определените за това лица;

17.7. Годишно класиране
17.7.1. Само състезателите които са участвали поне в три състезания през сезона, ще бъдат допускани до годишно генерално класиране.
17.7.2. Състезатели които повече от веднъж през сезона са глобявани или изключвани поради нарушаване на техническите правилата. Ще бъдат изключени от годишното генерално класиране.

5. Допълнение към чл.18.6
18.6.1. Награждаването не се забавя, при протест.
18.6.2. Протестите се проверяват от техническата комисия, по време на награждаването и след това.

II. Констатации
С изложеното по горе предложение за изменение на правилника на БФАС за 2011г. се решават следните казуси:

1. В Книга 2. чл.23А от Основните предписания отнасящи се за всички събития, като шампионати и купи на ФИА, както и техните квалификации на писта ясно е казано че генерално класиране се формира на база кубатура в приложение Ж арт.251.1.2
В тази връзка може да се заключи, че Генералните класирания в България са нелегитимни.
2. В Приложение Ж арт.251.1.1. ясно са описани всички категории автомобили допускани до класиране. Сегашното класиране е в противоречие с тази точка, поради допускането на различни групи, като пример е група А в която са Група SP, Група А и Група R, което прави класирането нелегитимно за ФИА.

3. Решава изцяло проблемите със застраховките от предишни години

III. Предложение за изменение на правилника на БФАС за 2012г.

Съгласно Книга 2. т.3 от Основните предписания отнасящи се за всички събития, като шампионати и купи на ФИА, както и техните квалификации на писта гласи:
Допустими автомобили
Само автомобили от групи описани в изискванията могат да участват в състезателно събитие:
В тази връзка може да се заключи че група Х е нелегитимна
Тъй като група Е изцяло покрива група Х, предлагаме преходна последна 2011 година за група Х.

PS: ( настоящото предложение е публикувано на сайта на Контрол Рейсинг Тийм http://www.controlracingteam.com )
dobsun
 
Мнения: 6
Регистриран на: Чет Окт 11, 2007 12:36
Име: Добрин Петров

Re: Проблеми на Български Пистов Шампионат и писма до БФАС

Мнениеот plportero17 » Сря Дек 29, 2010 21:26

тези промени звучат доста добре, дано да ги приемат така БТШ ще заприлича на истински национален шампионат и това което е най важното да се намерят спонсори и интерес
от екипи от чужбина
plportero17
 
Мнения: 7
Регистриран на: Сря Юни 30, 2010 10:56
Име: Plamen Ivanov


Назад към Български Шампионат на Затворен Маршрут

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта